KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Iłowa

ZASADY PRZEPOWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE IŁOWA

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w Iłowej określa UCHWAŁA NR 136/5/XIV/08 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłowa.